Menntun

Starfsmenntunarsjóður

24
júní

Umsóknir í starfsmenntunarsjóð

              Fyrirtækjastyrkir                                              Umsóknir einstaklinga

Hámarksstyrkur er 80% af námsskeiðskostnaði þó að                          Hámarksstyrkur er 80% af námsskeiðskostnaði þó 
hámarki
150.000 kr. í hverju einstöku námi. Hins vegar                          að hámarki 150.000 kr. í hverju einstöku námi. Ef  
getur fyrirtæki farið
yfir það hámark. Ef um dýrara nám                          um dýrara nám er að ræða eins og hjá endur
er að ræða eins og hjá 
endurmenntunardeildum háskólanna                    menntunardeildum háskólanna getur styrkupphæð 
getur styrkupphæð orðið allt 
að 450.000 kr. Styrkur                                orðið allt að 450.000 kr. þá getur einstaklingur  
til fyrirtækis skerðir ekki rétt félagsmanns til styrkja.
                              ekki sótt um námsstyrk næstu þrjú árin.

              Styrkir vegna námskeiðahalds                                                                         
 
                                                                Menntunarstyrkur
                             Styrkumsókn                                                                                    Styrkumsókn