Útgefið efni

Fréttir

Skráðu þig í allar loturnar í Stjórnendanáminu með einni greiðslu. 

Hægt er að taka námið á einu og hálfu ári en nemendur hafa í mesta lagi þrjú ár til að klára allar loturnar. 

Endurmenntun fyrir stjórnendur og millistjórnendur

Kröfur í nútíma rekstri eru miklar og veröldin breytist á ógnarhraða. Því er nauðsynlegt að hafa yfirgripsmikla þekkingu til að sinna starfinu sem skyldi.

Vinnumarkaðurinn þarf stjórnendur og millistjórnendur sem hafa rétt verkfæri á höndum sér til að bregðast við breytingum jafnhratt og þær koma. Ef eina verkfærið í boði er hamar verða öll vandamálin nagli. Með því að búa yfir góðri verkfærakistu er hægt að bregðast við ólíkum vandamálum á mismunandi hátt sem leiðir af sér betri og skilvirkari stjórnun.

Námið veitir:

 • Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
 • Aukið sjálfstraust
 • Meiri starfsánægju
 • Aukin tækifæri á vinnumarkaði
 • Engar forkröfur um menntun
 • Unnið er með raunveruleg viðfangsefni sem veita nemendum aukna færni í starfi
 • Farið er yfir stjórnun, verkstýringu og mannaforráð
 • Námsmat tekur tillit til ólíkra þarfa nemenda
 • Þátttakendur hafa möguleika á að klára öll námskeiðin á tveimur árum
 • Námið er að öllu leyti kennt í fjarnámi
 • Styrkhæft hjá fræðslusjóðum 
DAGSKRÁ

Upplýsingar um lotur

Námið samanstendur af fimm sjálfstæðum lotum. Æskilegt er að ljúka lotu 1 áður en lota 2 er tekin en það er þó ekki skylda.
Hver lota skiptist í áfanga sem eru mismargir eftir lotum. Hver áfangi hefst á sunnudegi og tekur eina viku. Gert er ráð fyrir að nemendur verji um 10 klst. í nám og verkefnavinnu í hverri viku. Hóparnir hittast reglulega í gegnum internetið og hafa greiðan aðgang að kennurum á meðan á námi stendur.

LOTURNAR ERU EFTIRFARANDI:

Lota 1: Ég - stjórnandinn/millistjórnandinn

 • 11 vikur
 • Fjallar um einstaklinginn í þeirri stöðu sem hann gegnir; „hvers vegna er ég hér", „hversu hæfan tel ég mig vera og hvað þarf ég til að auka hæfni mína?" og „Hver er afstaða mín til fyrirtækis, yfirmanna, samstarfsmanna og undirmanna?"

Lota 2 er tvískipt og telur samtals 22 vikur.

Lota 2.1: Mannauðsstjórnun

 • 10 vikur.
 • Fjallar um meginatriði mannauðsstjórnunar, bæði í skipulagseiningu (deild, sviði, útibúi) og skipulagsheild (fyrirtæki, stofnun).

Lota 2.2: Heilsufar og atferli starfsmanna

 • 12 vikur.
 • Fjallar um starfsaðstöðu, velferð (s.s. öryggismál, heilsufar), fjarvistir og ýmis vandamál sem fyrirtæki og starfsmenn glíma við - ásamt lausnum.

Lota 3: Fyrirtækið – Skipulag

 • 14 vikur.
 • Fjallað um innra skipulag fyrirtækja sem stjórnandi/millistjórnandi þarf að hafa þekkingu á og hæfni til að takast á við hverju sinni, s.s stjórnkerfisskipulag og ákvarðanatöku á þeim vettvangi, formlegt starfsmannahald, gæðakerfi, öryggismál á vinnustað og viðhald tækja, einkum með tilliti til öryggis og framleiðni.

Lota 4: Fyrirtækið – Rekstur

 • 7 vikur.
 • Stjórnendur / millistjórnendur eru leiddir í gegnum þau atriði í rekstraráætlunum sem þeir þurfa að standa klárir á. Þetta lýtur að markmiðum, ferlum, framleiðnimælingum, hagræðingu og tölulegum rekstrarupplýsingum.

Lota 5: Fyrirtækið í nútíð og framtíð

 • 5 vikur.
 • Sjónum beint að fyrirtækinu í nær- og fjærumhverfi sínu, eigendum, viðskiptavinum, keppinautum, birgjum, stofnunum og stjórnvöldum. Fjallað er um þessa þætti í ljósi stefnu skipulagseiningar, t.d. umhverfis- og samfélagsstefnu.
STJÓRNENDANÁMIÐ ER BÚIÐ TIL MEÐ ÞARFIR VINNUMARKAÐARINS Í HUGA
Þegar Stjórnendanámið var búið til var leitað til stjórnenda og millistjórnenda til að fá þeirra skoðun á hvaða kunnáttu vantaði inn á vinnumarkaðinn. Þær niðurstöður voru notaðar til að búa til inntak námsins.
Við eigum í stöðugu samtali við vinnumarkaðinn og þróum okkur áfram samhliða honum. Allar upplýsingar er að finna inná  Heim - Stjórnendanám Stjórnendafræðslunnar (stjornendanam.is)  og líka á heimasíðu Háskólans á Akureyri.

Í kjarasamningum aðila er kveðið á um að yfirvinnuálag breytist 1. október nk. Tekin hefur verið ákvörðun um að fresta þeim breytingum til 1. janúar 2021 eða þess gildistíma sem nær til styttingu vinnutíma dagvinnufólks.

Lota 1 í Stjórnendanámi Stjórnendafræðslunnar hefst 6. september. Opið er fyrir umsóknir og er afsláttur veittur af skráningargjaldi til þeirra sem skrá sig fyrir 6. ágúst. Námið er byggt upp sem 100% fjarnám og er sett þannig upp að þátttakendur geti sinnt störfum sínum samhliða námi. Þegar Stjórnendanámið var búið til var leitað til stjórnenda og millistjórnenda til að fá þeirra skoðun á hvaða kunnáttu vantaði inn á vinnumarkaðinn. Þær niðurstöður voru notaðar til að búa til inntak námsins. Stöðugt samtal er við vinnumarkaðinn og er námið þróað áfram samhliða honum.

 Lota 1 fjallar um einstaklinginn í þeirri stöðu sem hann gegnir ,,hvers vegna er ég hér?‘‘, ,,Hversu hæfa/n tel ég mig vera og hvað þarf ég til að auka hæfni mína?‘‘ og ,,hver er afstaða mín til fyrirtækis, yfirmanna, samstarfsmanna og undirmanna?‘‘ Lota 1 snýr að þér sem stjórnanda, hvernig þú getur unnið með þína hæfileika og hvernig þú getur bætt þína veikleika.

 Allar nánari upplýsingar á www.stjornendanam.is  og Stefán Guðnason verkefnastjóri Símenntunar HA 

Vinnu sími 460 8088 og Mobil 869 2396

Á þessu vefsvæði eru notaðar vafrakökur til þess að tryggja bestu mögulegu upplifun notenda.