Útgefið efni

Tilkynningar

Er að finna  ,, KJARAMÁL´´ undir þessum link er að finna STAÐA KJARAMÁLA, hér er að finna upplýsingar um þá atvinnurekendur sem nú eru búnir að endurnýja VIÐRÆÐUÁÆTLUN UM KJARASAMNINGA TIL LOK SEPTEMBER 2019. Kynnið ykkur það sem hér að finna því það eru misjafnar ein greiðslur milli samningsaðila.
Samninganefnd STF

Kjaraml 2Samkomulag um endurskoðun viðræðuáætlunar milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samband stjórnendafélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga og Samband stjórnendafélaga sammælast um að endurskoða viðræðuáætlun aðila sem undirrituð var 6. febrúar 2019. Aðilar munu ræða saman undir friðarskyldu með það að markmiði að ljúka endurnýjun kjarasamnings fyrir 15. september 2019.

  1. gr.

Viðræðutímabil

Aðilar eru sammála um að stefna að gerð nýs kjarasamnings fyrir 15. september 2019.

  1. gr.

Skipulag viðræðna

Á vettvangi heildarsamtaka opinberra starfsmanna er unnið að samkomulagi um launaþróunartryggingu, breyttu fyrirkomulagi vinnutíma og nálgun á endurskoðun veikindakafla kjarasamninga. Aðilar eru sammála um að þessi vinna sé umfangsmeiri en ráðgert var.

  1. gr.

Skipulag viðræðna og vinnubrögð

Aðilar eru sammála um að skipulagðar viðræður verði teknar upp að nýju í ágúst. Fundarefni, fundartími og lengd funda verður ákveðin hverju sinni. Stefnt skal að því að fundartími verði að jafnaði á milli kl. 9:00 og 16:00 á virkum dögum.

  1. gr.

Endurskoðun viðræðuáætlunar

Hafi aðilar ekki lokið endurnýjun kjarasamningsins fyrir 30. september 2019 eru þeir sammála um að meta stöðu viðræðna með tilliti til þess hvort viðræðum verði fram haldið á grundvelli endurskoðunar á viðræðuáætlun eða að málinu verði vísað til sáttameðferðar hjá ríkissáttasemjara

  1. gr.

Friðarskylda og eingreiðslur

Aðilar sammælast um að á gildistíma framlengdrar viðræðuáætlunar ríki friðarskylda.

Vegna þess er að framan greinir eru aðilar sammála um að greiða hverjum starfsmanni í fullu starfi sérstaka eingreiðslu að upphæð 110.000 kr., þann 1. ágúst 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall. Starfsmenn í fæðingarorlofi fá eingreiðslur. Starfsmenn í tímavinnu og starfsmenn í launalausu leyfi eiga ekki rétt á eingreiðslunni.

Það er sameiginlegur skilningur aðila að ofangreind fjárhæð sé hluti fyrirhugaðra launabreytinga á gildistíma hins endurnýjaða kjarasamnings og verði metinn sem hluti af kostnaðaráhrifum hans.

Reykjavík, 2. júlí 2019                                                                   

F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga

F.h. Sambands stjórnendafélaga

         Skúli Sigurðsson                                       Inga Rún Ólafsdóttir

                                                                              Niðurstaða atkvæðagreiðslu um kjarasamninga STF og SA frá 18. júní 2019, liggja nú fyrir og var hann samþykktur með 81.1% greiddra atkvæða 11.8% á móti og 7.2% tóku ekki afstöðu.kostningar jpg

04 mynd af tlvuVIÐRÆÐUÁÆTLUN VIÐ RÍKIÐ ENDURSKOÐUÐ - EINGREIÐSLA 1. ÁGÚST. SAMBAND STJÓRNENDAFÉLAGA OG SAMNINGANEFND RÍKISINS HAFA SAMMÆLST UM AÐ ENDURSKOÐA GILDANDI VIÐRÆÐUÁÆTLUN MEÐ ÞAÐ AÐ MARKMIÐI AÐ NÝR KJARASAMNINGUR VERÐI UNDIRRITAÐUR EIGI SÍÐAR EN 30. SEPTEMBER.

 Ástæðan er að áætlaður tími í þær umfangsmiklu kerfisbreytingar sem fyrirhugaðar eru, s.s. hugsanleg launaþróunartrygging og breytt fyrirkomulag vinnutíma, hafi verið vanmetinn. Þar sem langt er um liðið að gildistími síðasta kjarasamnings rann sitt skeið, eru aðilar ásáttir um innágreiðslu til þeirra sem fylgja samningnum að upphæð kr. 105.000 og komi til greiðslu þann 1. ágúst nk.

Samkomulag um endurskoðun á viðræðuáætlun.

1. gr. Viðræðutímabil.

Aðilar eru sammála um að stefna að gerð nýs kjarasamnings fyrir 30. september 2019.

2. gr. Skipulag viðræðna

Á vettvangi heildarsamtaka er nú unnið að samkomulagi um launaþróunartryggingu, breyttu fyrirkomulagi vinnutíma og fleiri veigamiklum atriðum. Aðilar eru sammála um að þessi vinna muni taka lengri tíma en upphaflega var gert ráð fyrir og mikilvægt að samtalið hafi tekið á sig skýrari mynd áður en tímabært er að taka upp sérmál hvers stéttafélags.

3. gr. Skipulag viðræðna og vinnubrögð

Aðilar eru sammála um að skipulagðar viðræður verði teknar upp að nýju í ágúst. Fundarefni, fundartími og lengd funda verður ákveðin hverju sinni. Stefnt skal að því að fundartími verði að jafnaði á milli kl. 09:00 og 16:30 á virkum dögum.

4. gr. Endurskoðun viðræðuáætlunar

Hafi aðilar ekki lokið endurnýjun kjarasamningsins fyrir 30. September 2019 eru þeir sammála um að meta stöðu viðræðna með tilliti til þess hvort viðræðum verði fram haldið á grundvelli endurskoðunar ár viðræðuáætlun eða að málinu verði vísað til sáttameðferðar hjá ríkissáttasemjara.

5. gr. Friðarskylda og eingreiðsla

Aðilar sammælast um að á gildistíma framlengdar viðræðuáætlunar ríki friðarskylda. Með hliðsjón af því svo og þess að aðilar eru sammála um að sá tími sem áætlaður var til að ræða þær umfangsmiklu kerfisbreytingar sem m.a. felast í hugsanlegri launaþróunartryggingu, breytt fyrirkomulagi vinnutíma og fleiri atriðum hafa verið vanmetinn. Þar sem langt er síðan gildistími síðustu kjarasamninga rann sitt skeið, eru aðilar ásáttir um að innágreiðsla að upphæð 105.000. kr. verði greidd hverjum starfsmanni miðað við fullt starf. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall á tímabilinu frá og með 1. apríl 2019 til og með 30. júní 2019. Greiðslan kemur til útborgunar 1. ágúst 2019.

Það er sameiginlegur skilningur aðila að ofangreind fjárhæð sé hluti fyrirhugaðra launabreytinga og gildistíma hins endurnýjaða kjarasamnings og verði metinn sem hluti kostnaðaráhrifa hans.

Reykjavík 27. júní 2019.

Fh. Samband stjórnendafélaga                                                 f.h. samninganefndar ríkisins

Skúli Sigurðsson                                                                              Einar Mar Þórðarson.

Á þessu vefsvæði eru notaðar vafrakökur til þess að tryggja bestu mögulegu upplifun notenda.